Müsadere nedir? Müsadere etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Devletin verdiği görevler sırasında edinilen mal varlığının kamuya ait sayılması kuralına dayanılarak birçok İslam devletinde uygulanan müsadere, Osmanlı İmparatorluğunda devletin, haksız kazançla zengin olmuş görevlilerin mallarına istediği zaman el koyabilmesi usulüdür.
  2. (hukuk) Kişi mallarına devlet adına el konması, zor alım. Türk Ceza Kanununun 54. maddesinin gerekçesinde, müsadere; bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesini sonuçlayan bir yaptırım olarak tarif edilmiştir. Müsadere, yasalarda öngörülen durumlarda belirli malların mülkiyet hakkının sahiplerinden alınarak Devlete geçmesini sağlayan ve bazen de ceza olarak uygulanan bir yaptırımdır.


  • Müsadere etmek: Zor alımına çarptırmak.
( 0 soru/yorum )