Müsaade nedir? Müsaade etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İzin, icazet, ruhsat: Yanlış kararlar vermemize ve yanlış işler yapmamıza müsaade etme ya Rabbi. (dua)
  2. Elverişlilik.


  • Müsaade etmek (buyurmak):
    1. İzin vermek: Müsaade ediniz efendim, söz söyleyeceğiz.
    2. Geçiş için yol vermek, yol açmak: Müsaade ederseniz geçmek istiyoruz.
    3. Elverişli olmak: Buna göre toplam fosfor yükü müsaade edilebilir değeri aşmaktadır. (örnek cümle)
  • Müsaade istemek: Bir şey yapmak veya bir yerden ayrılmak için izin istemek.
( 0 soru/yorum )