Müselles nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Üçlü: Savaş başlamadan önce Avrupa'nın büyük devletleri, bir tarafta üçlü bağlaşma "İttifakı Müselles" (Almanya, Avusturya- Macaristan, İtalya); öbür tarafta üçlü anlaşma "İtilafı Müselles" (İngiltere, Fransa, Rusya) olmak üzere iki bloğa ayrılmış...
  2. Üçgen, üç köşeli: Muhal odur ki, olmaz dört çizgili müselles. (İlgili cümle kaynağı: N. F. Kısakürek)
  3. Üzümün şırası alınıp üçte bir kısmı kalacak kadar kaynatıldıktan sonra durulup keskinleşen şerbet.
  4. Taze iken yani gaz kabarcıkları çıkmadan, köpürmeden önce ısıtılıp, üçte ikisi buharlaşıp üçte biri kalan şarap olmaktan kurtarılmış üzüm suyu. Normal bir içimle sarhoş edici etkisi olmayan müselles bazı mezheplerde helaldir.
( 0 soru/yorum )