Müsavat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eşitlik, denklik, aynı haklara sahip olma durumu: Herkes Allah'ın kuludur; kullukta ise müsavat vardır (Y. Bahadıroğlu). Kanun, bir iktisadi ve içtimai müsavat değil, fakat kanun karşısında hukuki bir müsavatı göz önünde bulundurmuştur. Binaenaleyh fertler hangi sınıfa mensup olurlarsa olsunlar, servetleri ne olursa olsun, dini ve siyasi akideleri nereye temayül ederse etsin, kanun bunları nazara almaz. (İlgili cümle kaynağı: F. H. Saymen)
( 0 soru/yorum )