Müsellem nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İnkar edilemeyen, karşı çıkılamayan, söz götürmez bir şekilde: Müslümanlığa halisane hizmeti dünyaca müsellemdir Türklerin. Tarih de buna şahittir. (örnek cümle)
  2. (tarih) Osmanlı Devletinin kuruluşu sırasında, Orhan Gazi zamanında vergiden muaf tutularak askerlik yapanlara verilen ad.
  3. (tarih) Osmanlı Devletinde II. Murat zamanında vergiden muaf tutularak askerlik hizmetinde bulunanlar hakkında kullanılan bir terimdir. Müsellemler sipahiler gibi savaş zamanında sefere giderler ve savaş devam ettiği sürece maaş alırlardı.
( 0 soru/yorum )