El almak nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Genç birinin elini iki eli arasında tutan yaşlı bir insanın elleri

  1. Dini-tasavvufi edebiyatta kullanılan "el almak" deyimi, tarikata girmeyi, bir mürşide bağlanarak manevi eğitimini ona teslim etmeyi ifade eder. Tasavvuf bir öğretidir, ancak bu işin ustasından, yani bir mürşitten el almak suretiyle işin içine girilir. El almak ehlullah kapısına hizmet etmek onların manevi himmetlerine mahzar olmak demektir.
  2. El almak tasavvufi bir terimdir. Tarikata giren kişinin (mürit), tekke şeyhinin yanında bir süre çalışıp nefsini terbiye ettikten sonra, şeyhinden izin alarak dervişlik makamına yükselmesi demektir.
  3. (Kalfa ve çırak için) Ustasından öğrendiği sanatı kendi başına yapabileceğine ilişkin izin almak: Anavatanında bu zanaatın son kalan ustasından el alan, inanmış biriydi. (örnek cümle)
  4. Biat etmek.
  5. Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan usulleri bir başkasından öğrenip, bir hastalığı iyi etme yeteneğini devralmak: Yaş kurbağacık hastalığı Anadolu da "Ocak" diye tabir edilen "El almış" kadınlar tarafından tedavi edilirdi.
  6. Bir konuda yetki almak.
( 0 soru/yorum )