Sirküler nedir? İmza sirküleri ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gerçek bir imza sirküleri örneği
İmza sirküleri örneği
  1. Sirküler belirli bir konuda, ilgili birçok kişiye bilgi vermek üzere belirli sayıda bastırılıp gönderilen yazı, duyurum, genelge: Bakanlık sirküleri, Ticaret Odası sirküleri vb.
  2. Vergi mükelleflerinin ve sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından kendilerince açık olmayan ve tereddüt edilen konular hakkında Gelir İdaresi Başkanlığınca aynı durumda olan tüm mükellefler için uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere yayımlanan görüş ve izahat.


  • İmza sirküleri: (hukuk) Bir resmi daire veya ticari kuruluşta imza atmaya yetkili kişilerin imza örneklerini gösteren ve sadece noter huzurunda hazırlanabilen imza belgesi.
( 0 soru/yorum )