Sinyal nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir otomobilin yanıp sönen sağ sinyali
Bir otomobil sinyali
  1. Uyarı, yönlendirme veya komuta gibi bir şey bildirmek için verilen ve önceden kararlaştırılmış olan işaret, hareket ya da ses.
  2. Elektronik ve telekomünikasyonda, bilgi taşıyan ve birim zamana göre büyüklüğü ya da şiddeti değişen, voltaj, akım veya elektromanyetik dalga.
  3. Telefonlarda hattın açık olduğunu bildiren düz ve kesintisiz çalan ses, çevir sesi.


  • Sinyal lambası: Taşıtın ön ve arkasında, her iki yanda yer alan ve yanıp sönerek aracın döneceği yönü gösteren ve sarı renkte yanan lambalar.
  • Sinyal vermek: İşaret vermek: Gece bekçileri, düdükleriyle birbirine sinyal veriyordu uzaklarda... (R. Enis)
( 0 soru/yorum )