Sorgu nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir sorgu odasındaki masada ve lamba altında sorgulanan kişi
Sorgu
Sorgu (hukuk) suç niteliğinde olan bir sorunla ilgili olarak ceza muhakemesi hukukuna dayanılarak sorular sorma işidir.


İlgili deyimler ve anlamları


  • Sorguya çekilmek: Birçok soru yöneltilerek suç niteliğindeki bir işte rolü olup olmadığını araştırmak.
  • Sorguya çekmek: Bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek.


İlgili bileşik sözler


  • Sorgu sual: Soruşturma.
  • Sorgu yargıcı: Sanıkları ilk aşamada sorguya çeken yargıç.
  • Çapraz sorgu: Ceza yargılamasında cumhuriyet savcısının, müdafi veya vekil sıfatlı avukatın, sanığa, katılana, tanığa, bilirkişiye ve duruşmaya çağrılmış kişilere, hakim önünde, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilmesi biçimindeki sorgulama tekniği, çapraz sorgulama
( 0 soru/yorum )