Soluk nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Nefes alıp verme ya da alıp verilen nefes.
  2. Solmuş, rengi atmış ya da canlılığı kalmayıp pörsümüş olan.


İlgili deyimler ve anlamları


  • Soluk aldırmamak: Dinlenmesine vakit bırakmamak.
  • Soluk almak: Dinlenmek.
  • Soluk soluğa: Telaş içinde, koşmaktan güçlükle nefes alarak.
  • Soluğu (bir yerde) almak: Bir yere acele giderek sığınmak.
  • Soluğu kesilmek: Gücü, yeteneği kalmamak.
( 0 soru/yorum )