Soluk nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

  1. Nefes alıp verme ya da alıp verilen nefes.
  2. Solmuş, rengi atmış ya da canlılığı kalmayıp pörsümüş olan.

İlgili deyimler ve anlamları

  • Soluk aldırmamak: Dinlenmesine vakit bırakmamak.
  • Soluk almak: Dinlenmek.
  • Soluk soluğa: Telaş içinde, koşmaktan güçlükle nefes alarak.
  • Soluğu (bir yerde) almak: Bir yere acele giderek sığınmak.
  • Soluğu kesilmek: Gücü, yeteneği kalmamak.