Simya nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde simya yazılı bir demir külçenin yavaş yavaş altına dönüşmesi
Simya
Simya, değersiz madenleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksiri bulmak gibi amaçlar gütmüş bir orta çağ kimya öğretisidir. Mecazi olarak simya, bir şeyi başka bir şeye dönüştüren herhangi bir düşsel güç ya da süreç demektir.

Simyacılar çalışmalarında metalleri altına çevirecek, hastalıkları tedavi edecek ve insanlara ölümsüzlük kazandıracak Felsefe Taşı adını verdikleri maddeyi elde etmeye çalışıyorlardı. Simya çağına ait bu felsefi görüşlerin yanı sıra o dönemde bir çok madde keşfedilmiş ve çeşitli sanatlar geliştirilmiştir.

Simyacıların ürettiği maddeler, avlanma, savunma, saldırı, giyim, süslenme, hastalıkların tedavisi, beslenme, temel ihtiyaçlar gibi alanlarda kullanılmıştır. Simyacılar yeni maddeler üretmeye çalışırken, damıtma, süzme, öğütme, suda çözme, karıştırma ve kristalleştirme gibi yöntemler keşfetmiş ve kullanmışlardır.

Simya döneminde, barut, boya, mürekkep, seramik ve cam, kireç, alçı, şap, Şili güherçilesi, soda, hidroklorik asit, sülfürik asit, tuz pastası, göz taşı ve Kıbrıs taşı gibi maddeler bulunmuştur.

(Kaynak: Kimya Defteri, Eyüp Yavuz)
( 0 soru/yorum )