Siper nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çanakkale Seddülbahir Siperleri
Çanakkale'de bir siper
Seddülbahir Cephesi
  1. Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer.
  2. Askerlerin savaşta kurşunlardan ve patlamalardan korunmak, vurulmadan ateş edebilmek için kazdıkları ve genellikle de ağaçlarla destekledikleri uzun ve üstü açık hendek çukur.

  • Siper etmek:
    1. Korunmak amacıyla bir şeyi ya da kimseyi siper olarak kullanmak.
    2. (Kendini) Bir şey ya da kimse için tehlikeye atmak.
  • Siper savaşı: Siperlerde bulunan iki ordu arasındaki yakın savaş.
( 0 soru/yorum )