Sönüm nedir? Sönümlemek ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Fizikte bir salınım hareketinin sürtünme kuvvetlerinin etkisiyle, zamanla genliğinin azalıp sıfıra inmesi.
  2. Bir borcun, her yıl ödenen taksitlerle belli bir zaman sonunda ödenmiş olması.

Fizikte sönümlenmeyi, sönümlü ve sönümsüz hareketi gösteren animasyon
Sönümlenme


  • Sönüm elemanı: (fizik) Bir makinede istenmeyen zararlı titreşimleri emen, titreşimin sönümlü bir duruma gelmesini sağlayan ve titreşen parçalarla temas içinde olan yaylı ya da hidrolik düzenek: Örneğin otomobillerdeki amortisörler bir sönüm elemanıdır.
  • Sönümlemek:
    1. (fizik) Bir salınım hareketinin genliğini sıfıra indirmek.
    2. Bir borcu her yıl ödenen taksitlerle belli bir zaman sonra ödemek.
  • Sönümsüz: Genliği hiçbir zaman sıfıra yaklaşmayan, sürekli salınım yapan (hareket).
( 0 soru/yorum )