Radyoloji nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir hasta göğsü önündeki bir ekrandaki akciğer röntgen filmi
Radyolojide röntgen filmi tekniğiyle akciğerlerin görüntülenmesi
  1. Radyoloji, ışınımın hekimliğe uygulanması hekimlikte kullanılması.
  2. Röntgen filmi tekniği ile vücudun iç organlarının resimlenmesi.
  3. Röntgen ışınlarından istifade ederek vücudun iç organlarındaki hastalıkların teşhisi ve röntgen, gama gibi diğer iyonize radyasyon metotları ile bu hastalıkların tedavisi ile de uğraşan tıp ilminin bir dalı.
  4. X ışınlarının, gama ışınlarını ve öteki iyonlaştırıcı ışınların yapı ve uygulama yönünden incelenmesi.
( 0 soru/yorum )