Zamane nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İçinde bulunulan zaman, dönem veya devir. Meşhur olmak için zamaneye ya bütünüyle uymalı ya bütünüyle karşı koymalı. (C. Şahabettin)
  2. Yakınma ya da hafifseme yoluyla (eskisi gibi olmayan) şimdiki zaman. Zamane modası bize göre değil... Zamane gençleri büyüklerine saygısını gitgide yitiriyor... Bu zamane kızları adamı deli eder / Seviyorum seni der bırakır ele gider (F. Kılıç)

  • Zamane adamı: Zamanın gereklerine uyan adam, işini bilen kişi. Zamane adamı olamadığı için takdir edilmedi. (N. Muallimoğlu)
  • Zamane çocuğu: Eski nesle göre hayli yadırganacak söz ve davranışlarda bulunan kimse. "Zamane çocuğu bunlar kızım, zamane!" (İlgili cümle kaynağı: İ. Aksoy)
( 0 soru/yorum )