Danişment nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bilgili, bilgin.
    Evvelce bir ilim öğrenmek isteyen, danişment olmak isterse, bilginlerden birisinin yanına girip, evvela ondan mahreç dersi okur, istidadı ve kabiliyeti görüldükten sonra müderrislerden birine gönderilirdi. (R. Demir)
  2. Osmanlılarda danişment, Tanzimat'tan önce kadı yardımcılarına ve kadıların yanında yetişmek üzere görevlendirilen kimselere verilen ad.
  3. Medrese öğrencisi.
  4. Sahn Medreselerinde oda sahibi olabilen öğrenci.
    Hünkar, ilim ve irfana çok değer verir. Kendisi kurduğu medresede bir oda istedi. Mollalar "Danişment olmayan, sahn medresesinde oda sahibi olamaz!" dediler. "İmtihan edin!" dedi. Kazandı, o zaman sahn medresesinde oda sahibi oldu. (İlgili cümle kaynağı: B. Büyükarkın)
( 0 soru/yorum )