Taşeron nedir? Taşeron firma ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir inşaat şantiyesinde el sıkışıp anlaşan baretli müteahhitler
Taşeron firma
Büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl yükleniciden (müteahhitten, iş sahibinden) kendi üstüne alan, ikinci yüklenici. Taşeronlar genellikle büyük inşaat işlerinde tercih edilirler.


  • Taşeron firma:
    1. Bir ücret karşılığında, iş sahibi firmanın yaptığın işin bir kısmını yapan firma.
    2. Belli bir iş için ve işin süresince kiralanan firma.
  • Taşeron işçi: Bir firmanın işçilerinin bir başka firmanın (işin sahibi ana firmanın) üretim mekanında, ana firmanın işinin bir kısmını yapmasıdır. Yani fiili olarak ana firmanın kadrolu işçilerinden farksız çalışırlar ama yasal olarak farklı (yardımcı) bir firmaya bağlıdırlar.
( 0 soru/yorum )