Fason nedir? Fason üretim (imalat) ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir dikim atölyesinde çalışanlar ve el sıkışıp anlaşan iş adamı ve ustabaşı
Fason dikim atölyesi
  1. Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim vermesi işi, kesim.
  2. Bir firmanın malını başka bir firmaya ürettirmesi.
  3. (halk dilinde) Orijinal olmayan, sahte, ikinci kalite (mal).

Fason üretim:
  1. Ham maddenin işverence sağlandığı, parça başına ücretle yapılan üretim.
  2. Malzemesi marka sahibi tarafından karşılanarak başka bir firmaya yaptırılan üretim, fason imalat. Bazen dışarıya işi yaptıran tarafından ham maddesi verilmeden yaptırılan işler dahi fason iş olarak adlandırılmaktadır.
  3. Bir firmanın üzerine kendi markasını yazdırarak kendisi için başka bir firmaya üretim yaptırması.
( 0 soru/yorum )