Jakobenizm nedir? Jakoben ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir jakoben kürsüden konuşma yaparken
Bir jakoben
  1. İhtilal (devrim) yoluyla işbaşına gelen ve iktidarını şiddet ve teröre dayalı olarak yürüten siyasi elit.
  2. Tepeden inmeci.
  3. Jakobenizm, ideolojisini genel kitle ideolojisinden daha yeğ gören ve dikte yolu ile bu ideolojiyi kabullendirmeyi amaçlayan politik akım.
  4. Paris'te toplantılarını yaptıkları St. Jakob manastırın adından. Fransız Devrimi sırasındaki en radikal ve en önemli siyasal kulübün üyesi.


  • Jakobenizm: Fransız Devrimi sırasında Versailles'da oluşturulan Jakobenler Derneğine mensup ihtilalcilerin savundukları ve iktidarda bulundukları dönemde uygulamaya çalıştıkları şiddet yanlısı siyasi akım. Bu akım, genel kullanımda "tepeden inmeci tavır" şeklinde özetlenen, ihtilal yoluyla oluşturulan siyasi yönetim tarzını ifade etmektedir. Bu akımı benimseyen derneğin üyeleri Paris'te bir Jakoben manastırında toplandıklarından Jakobenler diye anılmışlardır. (Zekeriya Yıldız Politika Sözlüğü)
  • Jakoben Kulübü: 1789-1799 arasında türlü eğilimleri ve Robiespierre, Mirabeau, Talleyrand, La Fayette gibi Fransız Devrimi'nin ünlü kişilerini içinde barındıran siyasal kulüp.
( 0 soru/yorum )