Şadırvan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Dalgalı çatısı ayetlerle süslenmiş olan bir cami şadırvanı
Şadırvan
Şadırvan, genellikle cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan abdest alınan ortasındaki fıskiyeden şırıltılarla bol su akan üzeri kubbeli ya da açık su haznesi. Örnek cümle: Şadırvandan gelen su sesleri, yüzlerce yıllık musikiyi terennüm ediyordu (anlatıyordu). Haşmetli çınarın yaprakları, meltemle kımıldıyor, şadırvandan gelen seslere pes perdeden dem tutuyordu. (F. Kızıltuğ)
( 0 soru/yorum )