abiyotik :

Abiyotik nedir ne demektir? Anlamı

  1. Yaşamın olanaksız olduğu, canlıların bulunmadığı (yer).
  2. Canlılık göstermeyen, cansız.

Abiyotik sistem: Atmosfer, litosfer ve hidrosferden oluşan gaz, katı ve sıvı ortamları içeren fizikokimyasal çevre.