Abiyotik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yaşamın olanaksız olduğu, canlıların bulunmadığı (yer): Fiziksel çevre; insanların ve diğer canlıların, cansız varlıklarla ilişki içerisinde olduğu ortamı ifade etmektedir. Bu bağlamda fiziksel çevre, canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) çevrelerden oluşmaktadır. (S. Kılınç)
  2. Canlılık göstermeyen, cansız: Bir ekosistemin varlığını dengeli bir şekilde sürdürmesi ve fonksiyonlarını yerine getirmesi için önemli olan abiyotik faktörler ışık, sıcaklık, iklim, su, toprak, mineraller ve ortamın pH derecesi gibi cansız bileşenlerdir. (C. Çiçek)


  • Abiyotik sistem: Atmosfer, litosfer ve hidrosferden oluşan gaz, katı ve sıvı ortamları içeren fizikokimyasal çevre.
( 0 soru/yorum )