Faça nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yelkenlinin geriye doğru gitmesi hareketini sağlayan bir yelken manevrası.
  2. Bir geminin boş ve doluyken bordasındaki su hatları arasında kalan kesimi.
  3. Yüz, surat.
  4. Elbise.
  5. İskambil kağıtlarının en altındaki kağıt.


Faça ile ilgili birleşik fiiller ve anlamları


  • Faça çekmek: Boyama sırasında façanın üst bölümünün sınır çizgisini düzgün bir biçimde çekmek.
  • Faça etmek: Düzey serenleri başa ya da geriye doğru çevirerek yelkenlerini sarmak.
  • Façasını almak: Utandırmak, fiyakasını bozmak.
( 0 soru/yorum )