Mabeyin nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Ara: Mabeyninizde olan hiç bir işe karışmam.
 2. Eskiden konaklarda haremlikle selamlığı ayıran bölüm.
 3. Osmanlı sarayında selamlık.
 4. Sarayda mabeyincilerin bulundukları daire.


Mabeyin ile ilgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Mabeyin başkatibi: Osmanlı hükümdarlarıyla hükümetinin başı olan sadrazam arasında ilişki ve yazışmayı yönetmekle görevli memur.
 • Mabeyin çavuşu: Padişahı korumak, atla habercilik yapmak ve çağırılanı saraya çağırmakla görevli, askeri saray memuru.
 • Mabeyin erkanı: Saray ileri gelenlerine verilen ad.
 • Mabeyin feriki: Sarayda, hükümdarın maiyetindeki askeri temsilci.
 • Mabeyin kapısı: Haremle selamlık arasındaki kapı.
 • Mabeyin senedi: Taşınmaz malların kullanım ve alım satımı için taraflarca düzenlenen bir senet.
 • Mabeyin terliği: Genellikle erkeklerin giydiği bir terlik türü.
 • Mabeyinci: Osmanlı devlet örgütünde, hükümdarın dışarıyla ilişkisini sağlamak, haberciliğini yapmakla görevli memur. Resmi unvan olarak ilk kez III. Selim zamanında kullanılmıştır.
 • Mabeynimizde: Aramızda: Her bir şey mabeynimizde kalır. (İlgili cümle kaynağı: A. Sayar)
( 0 soru/yorum )