mabeyin :

Mabeyin nedir ne demektir? Anlamı

 1. Ara.
 2. Eskiden konaklarda haremlikle selamlığı ayıran bölüm.
 3. Osmanlı sarayında selamlık.
 4. Sarayda mabeyincilerin bulundukları daire.

İlgili kelimeler ve anlamları

 • Mabeyin başkatibi: Osmanlı hükümdarlarıyla hükümetinin başı olan sadrazam arasında ilişki ve yazışmayı yönetmekle görevli memur.
 • Mabeyin çavuşu: Padişahı korumak, atla habercilik yapmak ve çağırılanı saraya çağırmakla görevli, askeri saray memuru.
 • Mabeyin erkanı: Saray ileri gelenlerine verilen ad.
 • Mabeyin feriki: Sarayda, hükümdarın maiyetindeki askeri temsilci.
 • Mabeyin kapısı: Haremle selamlık arasındaki kapı.
 • Mabeyin senedi: Taşınmaz malların kullanım ve alım satımı için taraflarca düzenlenen bir senet.
 • Mabeyin terliği: Genellikle erkeklerin giydiği bir terlik türü.
 • Mabeynimizde: Aramızda.