Badire nedir? Badire atlatmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Beklenmeyen bir zamanda ansızın ortaya çıkan bunaltıcı durum, darboğaz, sıkıntı: Onca badireden sonra nasıl böyle dingin bir hayat kurabildiğini sorduğunda, "Onca badire sayesinde," yanıtını almıştı. (İlgili cümle kaynağı: B. Çelik)


  • Badire atlatmak: Sıkıntılı dönemi atlatmak, bir tehlikeden kurtulmak, belaları savuşturmak: Türkiye büyük bir badire atlattı güzel günler kapıda. (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )