babalık :

Babalık nedir ne demektir? Anlamı

  1. Baba olma durumu.
  2. Baba gibi davranma.
  3. Üvey baba.
  4. Kayınbaba.
  5. Yaşlı ve sıradan olduğu düşünülen adamlara seslenme sözü.
  6. Babalara özgü, babalarla ilgili.


İlgili kelimeler ve anlamları


  • Babalık davası: Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun anasınca ya da kendisince, babaya ya da onun mirasçılarına açılan dava.
  • Babalık etmek: Baba gibi davranmak; bir kimseye yardım etmek, büyük bir iyilik etmek, onu koruyup kollamak.
  • Babalık hukuku: Aile hukukunun babaya tanınan yetkilere göre düzenlenmesi.


İlgili atasözü


  • Babalık fırın has işler: (atasözünün anlamı) Baba parası, her şeyin en iyisini sağlar (sitem yollu söylenir).