Babalık nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Baba olma durumu: "Eeee, babalık kolay değildir..."
  2. Baba gibi davranma, babaca davranış: "Yap bi babalık affet beni abi..."
  3. (halk dilinde) Baba yerine geçen kimse, üvey baba: Anam başkasıyla evlenmişti. Babalığım efendi bir insandı. (İlgili cümle kaynağı: M. Seyda)
  4. (halk dilinde) Kayınbaba, kaynata.
  5. Yaşlı ve sıradan olduğu düşünülen adamlara seslenme sözü: "Hey babalık, bindiğin dalı kesme, sonra karışmam ha!" diye seslenir... (Nasreddin Hoca ile Anlamak)
  6. Babalara özgü, babalarla ilgili: Babalık bunu gerektirir.


Babalık ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


  • Babalık davası: Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun anasınca ya da kendisince, babaya ya da onun mirasçılarına açılan dava.
  • Babalık etmek: Baba gibi davranmak; bir kimseye yardım etmek, büyük bir iyilik etmek, onu koruyup kollamak.
  • Babalık hukuku: Aile hukukunun babaya tanınan yetkilere göre düzenlenmesi.


Babalık ile ilgili atasözü


  • Babalık fırın has işler: (atasözünün anlamı) Baba parası, her şeyin en iyisini sağlar (sitem yollu söylenir).
( 0 soru/yorum )