İzah nedir? İzah etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir şeyle ilgili gerekli ve aydınlatıcı bilgileri vererek anlaşılacak şekilde anlatma, açıklama. Efendim, bendeniz şu maddenin ikinci fıkrasının izahını istirham edecektim. Çünkü, bendenize müphem (anlaşılmaz) geldi, lütfen izah buyursunlar. (Meclisi Mebusan zabıt ceridesi)


  • İzah etmek: Açıklamak, anlamasını sağlayacak kadar ayrıntılı bilgi vermek. Durumu tam olarak izah edince onunda anlayışla karşılayacağına eminim. (kelime ile ilgili cümle)
( 0 soru/yorum )