İyon nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (kimya) Pozitif ya da negatif yüklü atom, atom grubu, molekül veya molekül grubu. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (-) elektrik yüklü iyonlara anyon denilmektedir.
  2. (tarih) Yaklaşık olarak İÖ 10. yüzyılda Anadolu'nun Ege Denizi kıyısında İzmir-Muğla arasında kalan bölgede yerleşen halktan olan kimse. Yunan efsanelerine göre İyonlar, Dor istilasından kaçan göçmenlerdir.

Sodyum ve klor atomlarının iyonik bağ ile sofra tuzunu oluşturmasını gösteren animasyon
Sodyum ve klor atomları aralarında iyonik bağ yaparak NaCl bileşiğini (sofra tuzunu) oluşturur


  • İyon değiştirici: (kimya) Bir asit ya da bir baz özelliği gösteren, böylece katyonları ya da anyonları bağlayan doğal ya da sentetik katı madde.
  • İyon başlığı: İyon düzeninde kullanılan sütun başlığı.
  • İyon düzeni: Eski Yunan mimarisinde, sütunlarının biçimi ve sütun başlıklarının süslemeleriyle özellik kazanan düzen.
  • İyon sütunu: Gövdesinde 24 tane düşey derin yiv bulunan, başlığı oyulmuş, zarif iki kıvrımdan oluşan sütun.
( 0 soru/yorum )