İyon nedir ne demektir?


Sodyum ve klor atomları
aralarında iyonik bağ yaparak
NaCl bileşiğini (sofra tuzunu) oluşturur.
  1. (kimya) Pozitif yada negatif yüklü atom, atom grubu, molekül veya molekül grubu. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (-) elektrik yüklü iyonlara anyon denilmektedir.
  2. (tarih) Yaklaşık olarak İ.Ö. 10. yüzyılda Anadolu'nun Ege Denizi kıyısındaki Millet'le Foça arasında kalan bölgede yerleşen halktan olan kimse. Yunan efsanelerine göre İyonlar, Dor istilasından kaçan göçmenlerdir.

  • İyon değiştirici: (kimya) Bir asit yada bir baz özelliği gösteren, böylece katyonları yada anyonları bağlayan doğal yada sentetik katı madde.
  • İyon başlığı: İyon düzeninde kullanılan sütun başlığı.
  • İyon düzeni: Eski Yunan mimarisinde, sütunlarının biçimi ve sütun başlıklarının süslemeleriyle özellik kazanan düzen.
  • İyon sütunu: Gövdesinde 24 tane düşey derin yiv bulunan, başlığı oyulmuş, zarif iki kıvrımdan oluşan sütun.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.