İnşallah (İnşaallah) ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Allah (c.c.) izin verirse, O'nun izniyle.
    — Hani bugün köye gidecektin? — İnşallah yarın giderim, bugün gidemedim.
  2. (halk dilinde yanlış olarak) Genellikle davet gibi bir istek karşısında, karşıyı üzmeden belirsizlik oluşturmak için "umarım", "bakalım" gibi anlamlarda kullanılır.
    — Oğlum bize de buyurun. — İnşallah teyze, işleri bir yoluna koyalım da.


İnşallah ile ilgili hadisler


  • Onlardan biri bir iş yapmak istediği zaman "İnşallah" der.
  • İnsanlar için İnşallah demekten daha faziletli itaat edicilik yoktur.
  • İnşallah'ı çok söylemesi kişinin imanının güzelliğindendir.
( 0 soru/yorum )