İzci nedir? İzcilik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İzci selamı veren izci çocukları gösteren bir çizim
İzcilik selamı veren izciler
  1. İz güderek (sürerek) aradığını bulabilen kimse.
  2. İzcilik eğitimi gören, izcilik yapan kişi.


  • İzcilik: İngiliz Lord Baden-Powell of Gilwell tarafından askeri istihbarat için kurulan, sonraları gençleri doğa içinde ruhça ve bedence geliştirmeyi amaçlayan "oyun ve yaşam içinde eğitim" ilkesinin uygulandığı eğitim sistemi.
( 0 soru/yorum )