İzafet nedir? İzafeten ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İki şey arasındaki bağ, ilgi.
    Ayette Kabe'ye "ev" kelimesi kullanıldığı için bunu izafet ile ele alıp "Beytullah" yani "Allah'ın evi" deriz biz Kabe'ye.
  2. (dil bilimi) Bir ad tamlamasını kuran iki ad arasındaki ilgi.
    Efendimizin (sav) birden fazla oluşan bazı isimleri de izafet terkibi (isim tamlaması) şeklindedir. Örneğin Halilullah (Allah'ın dostu) gibi.
  3. (felsefe) Görelik.


  • İzafeten: Bir şeye veya kimseye bağlanarak, dayanarak, ilişki kurarak, mal edilerek. İşte bunun içindir ki buraya kırk kahramanın adına izafeten Ordu tarafından Kırk Gaziler ismi verildi.
( 0 soru/yorum )