İzlenim nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir durumun, bir olayın, bir kişinin veya bir nesnenin duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki, intiba, imaj. Bireyler arası etkileşim esnasında her insan, karşısındaki insanda, kendisi ile ilgili bir izlenim oluşturur... Kişinin, karşısındaki insanda oluşturduğu izlenim, varılacak yargılar ve alınacak kararları büyük ölçüde etkilemektedir. (A. Çelik, M. Ş. Şimşek)

  • İzlenim bırakmak (izlenimi vermek): Etki bırakmak. Yeni tanıştığım arkadaşın davranışları bende iyi bir izlenim bıraktı (örnek cümle).
( 0 soru/yorum )