İzafe nedir? İzafe etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir şeye veya bir kimseye bağlama, mal etme, yakıştırma, nispet etme.
    Hadis, Allahü Teala'ya izafe edilmişse kudsi, Hz. Peygamber'e izafe edilmişse merfu, sahabiye izafe edilmişse mevkuf, bir tabii veya daha sonraki nesilden birine izafe edilmişse maktu adını alır. (İbn Haldun)
  2. Katma, ekleme, ilave etme.
    Eğer sütten ya kaymaktan kadar-i kifaye (yeteri kadar) izafe (ilave) olunur ise latifter olur (daha güzel olur). (İlgili cümle kaynağı: A. E. Dede)


  • İzafe etmek: Bağlamak, mal etmek. Bana izafe ettiğiniz ifadeleri kullandığımı ispat edebilir misiniz?
( 0 soru/yorum )