izhar:

İzhar nedir? İzhar etmek ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Belirme, açığa vurma.


  • İzhar etmek: Açığa vurmak, belirtmek, göstermek. Önce Yıldırım Bayezid Hân, babasından müsaade isteyip görüşlerini izhar etti. Sonra Evranos Bey, Ali ve Timurtaş Paşa'lar da tek tek görüşlerini izhar ettiler.