İzlenimcilik nedir ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (felsefe) Yalnızca duyu izlenimlerini ve duyumları gerçek olarak kabul eden bilgi öğretisi.
  2. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan, varlıkların, olayların sanatçıda bıraktığı izlenimlerin anlatımını amaç edinen sanat ve edebiyat akımı.
  3. (sinema) I. Dünya Savaşı sonunda Fransa'da ortaya çıkan, içe dönük, ruhsal durumlara, anılara, düşlere büyük bir yer veren sinema akımı.
( 0 soru/yorum )