İzlenimci nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İzlenimcilikten yana olan sanat ya da sanatçı, empresyonist.
  2. Kesin bir doğruluğu olmayıp duyumlara, izlenime dayanan.


  • İzlenimci eleştiri: (edebiyat) Kişisel izlenimlere dayanan eleştiri.
  • İzlenimci tiyatro: 20. yüzyılın başında, Avrupa'da, özellikle Fransa'da ortaya çıkan, gerçeklerin gösterilmesinden çok, onlardan edinilen izlenimlerin yansıtılmasını amaç edinen tiyatro türü.
( 0 soru/yorum )