İyonlaşma nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İyonlaşma fizikte atom ya da moleküllerin elektron kaybederek ya da kazanarak iyon durumuna gelmesi demektir.


  • İyonlaşma potansiyeli: Verili bir atom ya da molekülden bir elektronu sonsuza kadar ayırmak için gerekli en az enerji (simgesi I).


Sodyum ve klor elementlerindeki iyonlaşmayı ve sofra tuzunun oluşumunu gösteren animasyon
İyonlaşma
( 0 soru/yorum )