İzin nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Boş bir öğrenci izin kağıdı örneği
Öğrenci izin kağıdı
 1. Bir şey yapmak için tanınan serbestlik, özgürlük. İcazet, müsaade, ruhsat olabilecek eş anlamları.
  Bunu yapmak için izniniz var mı?
 2. Dinlenmek için bir süre işten ayrılma.
  Yıllık iznimi kullanıyorum.


 • İzin almak: İsteği üzerine bir şey yapmakta serbest bırakılmak.
 • İzin çıkmak: Yetkili kişi ya da kurumca serbestlik verilmek.
 • İzin vermek: Birini bir şey yapmada özgür kılmak, serbest bırakmak.
 • İzne çıkmak: Bir süre görevden ayrılıp dinlenmek.


İlgili deyimler ve anlamları


 • İzin koparmak: İzin almak.
 • İzin vermek: Yol vermek, hizmetinden çıkarmak, kovmak.
( 0 soru/yorum )