İzan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Anlayış, kavrayış, feraset. Halbuki insanlar, haiz oldukları akıl ve izan sayesinde, iffet ve nezahet sayesinde beynel'mahlûkat yüksek bir mertebeyi haizdirler. (Ö. N. Bilmen)

  • İzan etmek: Anlayışlı davranmak, düşünmek. İnsanı izan etmek neye yarar, çünkü ondaki hakikatler izan etmekten ziyade yaşanmağa layıktır. (Yücel)
  • İzan dedikçe uzanmak: (deyiminin anlamı) Terbiyeli davran dedikçe tersini yapmak. Delikanlının biri büyüklerinin yanında bacaklarını alabildiğine uzatarak ve yayılarak oturmuş. Meclistekilerden bir zat bu saygısızlığa bakmış ve şöyle demiş: "İzan dedikçe uzanıyor."
  • İzanlı: Anlayışlı, ferasetli. Bilinmeyenlerle iş görürken, eğer izanlı bir şekilde iş görebilirseniz, netice alırsınız...
  • İzansız: Anlayışsız, ferasetsiz. İyi niyetli bir davranışta bile kötülük gören gözler ne de izansız. (İlgili cümle kaynağı: N. N. Türk)
( 0 soru/yorum )