İntifa nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yararlanma, faydalanma.

  • İntifa etmek: Yararlanmak.
  • İntifa hakkı: (hukuk) Başkasının olan bir maldan yararlanma ve kullanma hakkı.
    İntifa hakkı, bir malı kullanma ve semerelerinden faydalanma hakkı veren sınırlı ayni haktır. Kira, ariyet, vakıf veya menfaat vasiyeti intifa haklarındandır.
( 0 soru/yorum )