İstizah nedir? İstizah etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Herhangi bir konunun, bir sorunun açıklanmasını, açıklığa kavuşmasını isteme.
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisinde başbakana veya bakanlardan birine, milletvekilleri tarafından açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, gensoru. Milli Eğitim Bakanının bu istizaha verdiği sudan cevap, hayretlere şayan mikyasta idare-i maslahatçılıktır. (İlgili cümle kaynağı: N. F. Kısakürek)


  • İstizah etmek: Sorulan bir soruya açıklayıcı bilgi istemek.
( 0 soru/yorum )