İstimdat nedir? İstimdat etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İmdat isteme, yardım isteme, yardımına çağırma. Semaya kalkmış istimdat eden eller... (N. Hikmet) Şükrolsun Mevla'ya geçdi dilekler / Gökten istimdada indi melekler (Halkbilgisi)


  • İstimdat etmek: Yardım istemek, yardıma çağırmak. Onun için de Kanuni, bir muharebeye girişmeden evvel, maddi kuvvetlerin ikmali kadar manevi kuvvetlerden istimdat etmeyi de ihmal etmezdi. (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)
( 0 soru/yorum )