istimdat:

İstimdat nedir? İstimdat etmek ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
İmdat isteme, yardım isteme, yardımına çağırma. Semaya kalkmış istimdat eden eller... (N. Hikmet) Şükrolsun Mevla'ya geçdi dilekler / Gökten istimdada indi melekler (Halkbilgisi)


  • İstimdat etmek: Yardım istemek, yardıma çağırmak. Onun için de Kanuni, bir muharebeye girişmeden evvel, maddi kuvvetlerin ikmali kadar manevi kuvvetlerden istimdat etmeyi de ihmal etmezdi. (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)