İstikrar nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Belli bir noktada, aynı kararda ve biçimde sürüp gitme, kararlılık.
  Toplumlar eğer barış ve istikrar içinde yaşamak istiyorlarsa, milli kültürün aşıladığı disiplin değerlerini bir çimento, bir yapıştırıcı olarak kullanmak zorundadırlar. (Y. Çağlayan)
 2. (Bir şey için) Yerleşme, yerine oturma, stabilizasyon.
 3. (ekonomi) Ödemeler dengesinde, istihdamda düzen, stabilizasyon.
  İstikrar bozulursa, dolar çıkarsa, piyasa altüst olursa felaket. (İlgili cümle kaynağı: A. Nacaroğlu)


 • İstikrar bulmak (istikrara kavuşmak): Karar kılmak, durulmak, yerleşmek.
 • İstikrarlı: Belli bir kararda devam eden, yerleşmiş, oturmuş.
  Öte yandan, faiz oranlarının istikrarlı bir seyir izlemesi, istikrarlı bir finansal sistem için de gereklidir. (İ. Şıklar)
( 0 soru/yorum )