İstisna nedir? İstisnalar kaideyi bozmaz ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ayırma, benzerlerinden ayrı tutma, kural dışı sayma, ayrıklık.

  • İstisna etmek: Ayrı tutmak.
  • İstisnai: Benzerlerinden ayrılan, kural dışı olan, ayrımlı.
  • İstisnasız: Ayrı tutulmadan, ayırım yapılmadan, ayrımsız, bilaistisna.
  • İstisnalar kaideyi bozmaz: Genel hükümler (kapsayıcı hükümler) içerisinde özel hükümler olabilir. Örneğin herkes bir ana babadan dünyaya gelir, ama Hazret-i Adem ve Hazret-i Havva, ana babasız, Hazret-i İsa ise babasız dünyaya gelmiştir. Bunlar istisnadır.
( 0 soru/yorum )