istinaden:

İstinaden nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Bir görüşe bir düşünceye (her hangi bir şeye) dayanılarak, o nedenle. Dilekçenize istinaden durumu tekrardan gözden geçireceğim (derleme cümle). Tecrübelerime istinaden şimdi yaptığımız anlaşmanın dahi kısa zaman içinde çiğneneceğini biliyorum (Y. Bahadıroğlu). "Hangi hakla, neye istinaden bunları söylüyorsun?" dedi (N. Kamran).