İstinaden nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir görüşe bir düşünceye (her hangi bir şeye) dayanılarak, o nedenle. Dilekçenize istinaden durumu tekrardan gözden geçireceğim (derleme cümle). Tecrübelerime istinaden şimdi yaptığımız anlaşmanın dahi kısa zaman içinde çiğneneceğini biliyorum (Y. Bahadıroğlu). "Hangi hakla, neye istinaden bunları söylüyorsun?" dedi (N. Kamran).
( 0 soru/yorum )