İstinga nedir? İstinga etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yelkenleri çeşitli noktalardan çekip toplamak yoluyla sarılmalarını kolaylaştıran halat.


  • İstinga etmek: Yelkenleri toplamak.
  • İstinga yelken: Denizcilikte, yelkenlerin yukarı kaldırılıp toplanması ve bu hareketin yapılması için verilen komut. Bey Gemisinin sağ ve sol gerisindeki çektiriler de istinga yelken ettiler. (İlgili cümle kaynağı: Z. Hanhan)
( 0 soru/yorum )