İstif nedir ne demektir? İstif ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yıkılmış bir ağaç şeklinde görünen yarılmış odun istifi
İlginç odun istifi
  1. Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın.
  2. Kereste, tahta gibi ağaç ürünlerini kurutmak ya da bekletmek amacıyla belli düzenlerde üst üste dizerek yapılan yığın.
  3. Eski yazıda harflerin, hecelerin ve kelimelerin, yazının anlatım biçimine uygun olarak sıralanması.
  4. (argo) Uyku.


  • İstif çıtası: Kurutmak ya da bekletmek amacıyla üst üste dizilen tahta, kalas, tabla vb. gereçler arasına konulan belli ölçü ve biçimdeki ağaç parça.
  • İstif etmek: Düzgün bir biçimde üst üste yerleştirmek.
  • İstif makinesi: İki yükün üst üste yerleştirilmesini sağlayan kaldırma makinesi, forklift.


İstif ile ilgili deyimler ve anlamları


Bir istif hat yazısı örneği
İstif hat yazısı
  • İstifini bozmak: (halk dilinde) Azarlamak, rezil etmek.
  • İstifini bozmamak: Aldırış etmeyip durum ve davranışını hiç değiştirmemek.
( 0 soru/yorum )