İstihkak nedir? İstihkak raporu ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Hak, hak etme, hak kazanma.
    Bu artık bütün nimetlerin ve istihkak edilmiş bütün mükafatların üstünde sırf Allah'ın fazlı ve keremi ile olan rabbani ihsanlar, kesintisiz ihsanlardır. (İlgili cümle kaynağı: Elmalılı Hamdi Yazır)
  2. (hukuk) Hak istemek; hak ediş, bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma.
    Miras sebebiyle istihkak davası.


  • İstihkak raporu: Yapılan bir iş, harcanan bir emek karşılığı olarak yapılması gereken ödentiyi belirten rapor.
( 0 soru/yorum )