İstidat nedir? İstidatlı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Herhangi bir şeye karşı doğuştan gelen yatkınlık, yetenek, kabiliyet.
Fakat bir gün bakıyoruz ki içlerinde büyük bir istidat var. Mesela orta sınıflardan birinde iken üniversite şubesindeki bir talebenin halledemeyeceği meseleleri şakır şakır halledip geçiyor, büyük bir riyazi istidat gösteriyor. Yahut mektep temsillerinde birinci derecede tiyatro veya opera sanatkarı olmak istidadını gösteriyor. (K. Öztürk)

  • İstidatlı: Yetenekli.
    Göz eşyayı görmeye istidatlı, kalpte melekut alemini görmeye istidatlı yaratılmıştır. (İlgili cümle: Ş. Gözütok)
( 0 soru/yorum )