İstiva nedir? İstiva hattı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Birden çok şeyin birbirine eşit ve denk olması.
  2. Ortada ve tam yerinde, tam derecesinde bulunma.
  3. Yükselmek ve karar kılmak.
    Ehli Sünnet, istivayı olduğu gibi kabul eder: "Allah yedi kat göğün üzerinde kendine yakışır şekilde arşa istiva etmiştir" derler. (İlgili cümle: Ebu Hanzala)

  • İstiva hattı:
    1. Dünyanın eksenine dik olarak geçtiği ve dünyayı iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember, ekvator.
    2. Mevlevi semahanelerinde giriş kapısı ile şeyh postu arasında var olduğu kabul edilen ve semahaneyi iki yarım daireye bölen çizgi. Hattı istiva denilen bu çizgi, Mevlevilerce kutsal sayılır ve asla üzerine basılmaz.
( 0 soru/yorum )