istirham:

İstirham nedir? İstirham etmek ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
  1. Yalvarma, merhamet dileme, rica etme, isteme.
    İstirham ediyorum nereye başvurmam gerekir yardımcı olunuz lütfen.
  2. Zorunlu lütfen yerine kullanılır.
    Sayın vekil istirham ediyorum, oturun yerinize.


  • İstirham etmek: Dilemek, rica etmek, yalvarmak.