İstirham nedir? İstirham etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yalvarma, merhamet dileme, rica etme, isteme.
    İstirham ediyorum nereye başvurmam gerekir yardımcı olunuz lütfen.
  2. Zorunlu lütfen yerine kullanılır.
    Sayın vekil istirham ediyorum, oturun yerinize.


  • İstirham etmek: Dilemek, rica etmek, yalvarmak.
( 0 soru/yorum )